Reconnective Healing

 

Reconnective Healing® (Reintegrační Léčení ) představuje novou formu energetického léčení, které jde za hranice všech dosud známých a používaných technik, receptů a manter. Reintegrační Léčení  není léčivý dotek, terapeutický dotek ani dotek zdraví. Není to reiki, johrei, jin shin jyutsu, čchi-kung, mahjongg ani beijing. Reintegrační Léčení  je způsob uzdravování, který je zde na planetě Zemi vůbec poprvé. Znovu nás spojuje s celým Vesmírem, stejně jako nás znovu spojuje s celým naším bytím a s tím, kdo jsme. Předpokládám, že je schopné nás napojit na Vesmír a na naši nejhlubší podstatu nejen skrze nový komplex léčivých frekvencí, ale dost možná přes zcela nové zóny.  


Reintegrační Léčení  trvá přibližně jednu hodinu (z toho 30 minut budete ležet na masážním stole). Je jen na  Vás, kolik sezení budete chtít absolvovat. Doporučuji  jedno až tři sezení na daný problém, kvůli kterému jste se pro léčení rozhodli. Tyto velmi zřetelné energie začnou působit na začátku Reintegrační Léčení  a dále pokračují  ještě dlouho po ukončení sezení. Na Reintegrační Léčení si vezměte pohodlné oblečení, nepoužívejte parfémy (vůně by mohly rušit vaše pocity a prožitky). Interval mezi jednotlivými léčebnými sezeními by neměl být delší než 1 týden, ideální je provést další vždy následující den.


Reintegrační Léčení  většinou vypadá a probíhá odlišně, než očekáváme. Někdy neproběhne tam, kde ho čekáme nebo chceme, ale proběhne tam, kde ho potřebujeme. Co se během léčení děje, to vám pravděpodobně nikdo nevysvětlí a nejspíš to ani nikdo neví. Reintegrační Léčení  podporuje léčení zdravotních problémů jako je rakovina, AIDS-související onemocnění, fibromyalgie, trauma, deprese, závislosti, poporodní defekty, mozková obrna a mnoho dalších. Reintegrační Léčení  také pomohlo ke zmírnění bolestí, podporuje hojení u chronických stavů a pooperačních stavů.

Do léčení nezasahuji, energie sama ví, kde je jí nejvíce potřeba. Reintegrační Léčení  je mimo čas a prostor. Nikdo vám nebude říkat, co děláte dobře nebo špatně. Léčení prostě proběhne. Občas pacient nepozná, že se uzdravil. Uzdravení se může projevit později. Dr. Eric Pearl je přesvědčen, že se nakonec uzdraví každý.

Co se při léčení může dít?
Klienti nejčastěji mají viditelné projevy jako je rychlý pohyb očí (Rapid Eye Movement – REM). Někdy se stává že tyto náhlé oční pohyby mají na každém oku jinou frekvenci. Přibližně polovina pacientů pohybuje víčky, zatímco druhá polovina pohybuje očima. Dochází ke  změnám v dýchání, kručení v žaludku, pohybům prstů, břicha nebo hrudi. Někteří lidé se nekontrolovatelně  smějí, někomu tečou slzy. Někdo může vidět různé bytosti, barvy, mít pocit že létá  a nebo jasně cítí  vůni květin. Klienti často popisují své pocity z léčení jako mír, vyrovnanost, blaženost , svoboda a radost. Ale může se  stát, že  nevnímáte nic. Nejlépe je nic neočekávat.

 

Reintegrační Léčení  mohou využít všichni, buď osobně  nebo prostřednictvím léčení na dálku.

 

 

   

"Když budete mít štěstí, vaše uzdravení přijde v podobě kterou předvídáte.

Pokud máte opravdu štěstí, že vaše uzdravení přijde v e formě, o které jste ani nesnili. Věřím, že ve vesmíru existuje inteligence, která je mnohem větší než moje nebo vaše inteligence a která o všem rozhoduje“

- Eric Pearl, zakladatel Reconnection

 

 

Na konci své knihy Dr. Pearl říká: "Některé věci se těžko vysvětlují, zázraky hovoří samy za sebe."